SKRÖNSAKSLANDET

 
 
 

Syftet med den här hemsidan är att göra de texter som jag skriver för nöjes skull tillgängliga för dem som kan ha nöje av att läsa dem.


”Skrönikor” har jag kallat kortare texter som kritiskt kommenterar aktuella företeelser eller reflekterar över tendenser i tiden. Min avsikt är att fortsätta att fylla på hemsidan med sådana texter.


Under avdelningen ”Skrönor” finns några orealistiska berättelser, en i romanformat och i övrigt snarare noveller eller essäer.


På bloggsidan har jag fram t.o.m. 2014 publicerat skrönikor och andra, kortare inlägg. Därefter finns min nya blogg på blogg.skronsakslandet.se. Både den gamla och den nya bloggen välkomnar kommentarer och diskussion runt de publicerade texterna.

 

Så jag målar, donna Bianca,

Ty så roar mig att måla.

                         CJL Almqvist